KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

          Hastanemiz kalite yönetim merkezi; kalibrasyon, dokümantasyon, proses yönetimi ve eğitim bölümlerinden oluşmaktadır. Kalibrasyon sürecinde hastanemizde mevcut cihazların doğrulama işlemi yapılmakta, dokümantasyon süreci ile sistem için gerekli dokümanların yönetimi sağlanmakta, proses yönetim ile hastanemiz süreçleri izlenmekte, eğitim bölümü ile de hastanenin tüm eğitim faaliyetlerini koordine etmektedir.
Hastane sistemi içerisinde yer alan komitelerin raporları doğrultusunda yapılan toplantılarda iyileştirme faaliyetleri planlanarak güncellenen ve gelişen teknolojiyi ve bilgiyi uygulamaktadır. Hastanemiz hasta odaklı çalışmalarını sürdürmekte olup, hasta ve çalışan memnuniyet anketleri yılda iki kez uygulanmakta, anketlerin istatistik sonuç ve değerlendirmelerine göre düzeltici- önleyici faaliyetler planlanarak uygulanmaktadır.

 

SORUMLU BAŞHEKİM YARDIMCISI
KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI
OLUŞTURULAN KOMİTELER
HKS UYGULAMA ÖRNEKLERİ
ÖZ DEĞERLENDİRME PLANI
HKS KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK EĞİTİM PLANI
SAĞLIK HABERLERİ

Her Hakkı Saklıdır © Develi Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi